Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2017

zdrowogotuje
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr
zdrowogotuje
HOME ISN’T WHERE YOU’RE FROM, IT’S WHERE YOU FIND LIGHT WHEN ALL GROWS DARK.
— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viastonerr stonerr
zdrowogotuje
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viastonerr stonerr
zdrowogotuje
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr
zdrowogotuje
3903 692a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
zdrowogotuje
8594 f418 500
Amazing and Elegant Vancouver Land Bridge..
Reposted fromsommteck sommteck viabercik bercik
zdrowogotuje
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
5091 763d 500
Reposted fromrorygon-z rorygon-z viabercik bercik
1230 0963
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vianoticeable noticeable
zdrowogotuje
Reposted fromneswad neswad viabananowo bananowo
zdrowogotuje
zdrowogotuje
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
7803 c053
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
Najtrudniej wyjaśnić, dlaczego nam się coś podoba, samo z siebie, szczerze i od razu. (Z tym, co nam się nie podoba, znacznie łatwiej.) Może dlatego, że kiedy tak właśnie  nam się podoba, to znaczy, że zgadza się nie z naszymi nawykami mody, estetyki i konwenansu, ale z naszymi uczuciami. Od uczuć trudniej nam się oderwać, niż od myśli, żeby je analizować. Bardziej jesteśmy uczuciami niż myślami. Te ostatnie zbyt często niezbyt są nasze.
— Sławomir Mrożek "Małe listy"

November 12 2017

zdrowogotuje
zdrowogotuje
9427 a704
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji viastonerr stonerr
3268 87e1 500

funnypicsdept:

Very high quality deep sleeping

Reposted fromdivi divi viabercik bercik
zdrowogotuje
Reposted fromworst-case worst-case viabercik bercik
zdrowogotuje
Reposted fromFlau Flau viabercik bercik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl