Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

zdrowogotuje
0155 79f3 500
universe expressing itself as a human
Reposted fromspiritual spiritual viastonerr stonerr
zdrowogotuje
" - A skad pan wie, czy ktos kocha czy nie? Po czym to poznaje? - Po deszczu. Jezeli sie budze i pada deszcz, a ja mowie: 'Nic to, ze pada' - to znaczy, ze jestem zakochany." 
~ Jaroslaw Borszewicz
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
zdrowogotuje
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
zdrowogotuje

"Potraficie kontrolować swoje ciśnienie w życiu? Kiedy luz, a kiedy docisnąć?"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viastonerr stonerr
zdrowogotuje
8967 ea42
Russian fidget spinner.
Reposted fromkelu kelu viaakisame akisame
zdrowogotuje
Moire Pattern
Reposted fromvolldost volldost viaakisame akisame
zdrowogotuje
6703 67bf 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viafoods foods
zdrowogotuje
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

June 20 2017

zdrowogotuje
Let things be, let yourself be, let everything be and accept it as it is. Nothing more. Nothing less.
— James J. Frey, A Million Little Pieces
Reposted fromoutoflove outoflove viastonerr stonerr
zdrowogotuje
9917 afd5
Reposted fromA1KC4W67H9 A1KC4W67H9 viastonerr stonerr
zdrowogotuje
9081 c1cf
Reposted fromlol69 lol69 viastonerr stonerr
zdrowogotuje
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viastonerr stonerr
zdrowogotuje
Rozmowy, podczas których obie strony się boją, nie udają się nigdy.
— J. Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromhiena hiena viastonerr stonerr
zdrowogotuje
Reposted fromFlau Flau viastonerr stonerr
zdrowogotuje
2978 1754
Reposted frombanitka banitka viastonerr stonerr
zdrowogotuje
@soulwax: Jak dla mnie, określenie "Bóg" samo w sobie jest już redukcją i uosobieniem wszechświata, zamknięciem go w indywidualną formę, którą nie jest (bo wszechświat nie ma formy i jest nieograniczony, przynajmniej w teorii i bazując na tym, co wydaje nam się że wiemy) :)
Choć zdaję sobie sprawę z tego, że prawdopodobnie jest to u mnie uwarunkowane doświadczeniami, że postrzegam to określenie tak, a nie inaczej. A po co nazewnictwo, stopniowanie i podziały....
Łazariew sam zaczął! :D
Reposted fromstonerr stonerr
zdrowogotuje
2200 02a0
Brazilian supermarket
Reposted fromvolldost volldost viacrazypolish crazypolish
zdrowogotuje
1768 98cb
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacrazypolish crazypolish
zdrowogotuje
3696 ca4b
Reposted fromsiegmunda siegmunda viabercik bercik
zdrowogotuje
4308 0bd0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl