Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

zdrowogotuje
6037 7d8c
Reposted fromAmericanlover Americanlover vianoticeable noticeable
zdrowogotuje
4320 e43f
Reposted fromdreamadream dreamadream viaaaaddicted aaaddicted
zdrowogotuje
Mój pies zachorował.  Od 4 dni jeżdżę z nią na kroplówki i zastrzyki. Spędzam godziny w poczekalni weterynaryjnej. Patrzę na ludzi. Zatroskanych, kochających, współczujących. Wszyscy spoglądają na swoje pociechy, głaszczą, szepcą kojące słowa. Dopytują o innych, co się stało, czy coś poważnego, doradzają, życzą zdrowia, wszystkiego dobrego.  Twarz człowieka jest dobra.  Przychodzę do domu i wchodzę na facebooka. Pies wyrzucony z samochodu, złamane dwie łapy. Dwie suczki przywiązane łańcuchem do drzewa, skazane na pewną śmierć. Pies z krwiakami, larwami i pchłami, bity przez właściciela, leżący przy ruchliwej drodze, zostawiony jak śmieć.  Twarz człowieka jest obrzydliwa. Mimo choroby mojego psa, chętnie jutro wrócę do tej poczekalni. Na chwilę uwierzę, że człowiek może być dobry. 
— Olewka
Reposted fromolewka olewka viaaaaddicted aaaddicted
zdrowogotuje
7607 d062
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasoadysta soadysta
zdrowogotuje
3588 8402
Reposted fromkaiee kaiee viaakisame akisame

September 23 2016

zdrowogotuje
6440 d146
Reposted fromnyaako nyaako viadeLioncourt deLioncourt
zdrowogotuje
Dziś proszę Cię byś dostrzec raczył
Że spojrzeć nie znaczy zobaczyć.

Że choć byś miał żelazne dłonie
To unieść nie oznacza donieść.

Że choć pogrążysz się w zadumie
To wiedzieć nie znaczy zrozumieć.

Że właśnie o tym milczą groby
Że dotknąć nie oznacza zdobyć.
— K.C.Buszman, "Dziś proszę..."
zdrowogotuje
2571 bcd1
Reposted fromgreensky greensky viadeLioncourt deLioncourt
zdrowogotuje
3143 18e0 500
Reposted fromsaiwala saiwala viaStonerr Stonerr
zdrowogotuje
Moim zdaniem, powinieneś radykalnie zmienić swój sposób życia i zacząć odważnie robić rzeczy, o których przedtem nawet nie myślałeś; albo wahałeś się, czy spróbować. Tak wielu ludzi jest nieszczęśliwych, a jednak nie podejmują żadnej próby, by to zmienić, ponieważ przywykli do życia w pewności, konformizmie i konserwatyzmie, co może dawać poczucie spokoju umysłu, ale w rzeczywistości nie ma rzeczy bardziej niszczącej dla niespokojnego ducha niż pewna przyszłość.
— Jon Krakauer, Wszystko za życie
Reposted fromkropki kropki viaStonerr Stonerr
zdrowogotuje
8920 0720
if you avoid conflict to keep the peace, you start a war inside yourself.
Reposted fromStonerr Stonerr
1190 cdea
zdrowogotuje
3271 18b3
Reposted fromptasheq ptasheq viaStonerr Stonerr
zdrowogotuje
6485 248c 500
Reposted fromverronique verronique viaStonerr Stonerr
zdrowogotuje
0226 1d98 500
Reposted fromzdzir zdzir viaStonerr Stonerr
zdrowogotuje
6995 a01e
Reposted fromNullen Nullen viaStonerr Stonerr
zdrowogotuje
0743 3e58
Reposted fromHaujobb Haujobb viaStonerr Stonerr
zdrowogotuje
2036 c9a0
Reposted byangelsinmyheadbananowo
zdrowogotuje
zdrowogotuje
Zmieniałam w życiu wiele razy poglądy na wszystko; na politykę, na miłość też. I niech nikt mi nie mówi, że nie mamy do tego prawa. Chodzi nie o to, jak często zmieniamy poglądy, tylko z powodu jakich doświadczeń. Wokół nas przecież nieustannie zmienia się świat - zmieniają się czasy i my się w nich zmieniamy. Ja dzisiejsza naprawdę nie jestem tą wczorajszą i nawet jej sobie dobrze nie przypominam.
— Roma Ligocka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl