Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

zdrowogotuje
1512 9a3c
history of religion
Reposted fromstonerr stonerr
zdrowogotuje
 ...ale z każdym dniem uświadamiam sobie, jak wiele w naszym życiu zależy od z pozoru błahych przypadków. Od jednej decyzji, czasem nie popartej absolutnie niczym. Od absurdalnego poczucia, że powinniśmy coś zrobić. Od intuicji, przeczucia, najzywajcie to jak chcecie.
Reposted fromkix kix viastonerr stonerr
zdrowogotuje
Świat jest wielkim lustrem. Odbija do Ciebie to, kim jesteś. Jeśli jesteś kochający, przyjacielski, pomocny – świat okaże się kochający, przyjacielski i pomocny dla Ciebie.
— Thomas Dreier
Reposted frominpassing inpassing viastonerr stonerr
zdrowogotuje
from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

from the Greek, ‘ecdemos’, meaning ’away from home’.

April 14 2017

2907 315a 500
Reposted fromjecer jecer viabercik bercik
zdrowogotuje
W życiu jest trudno znaleźć kogoś, komu można zaufać. Jest się prawdziwym szczęściarzem, mając chociaż jedną osobę, na której zawsze można polegać.
— V.C. Andrews
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastonerr stonerr
7180 a650

white–mirror:

8 Earth years are roughly equal to 13 Venus years, meaning the two planets approximately trace out this pattern with amazing symmetry as they orbit the Sun.

Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen viastonerr stonerr
zdrowogotuje
  Miłość to mądra przyjaźń dwóch ludzi.
— Zygmunt Miłoszewski – Gniew
Reposted fromIriss Iriss viastonerr stonerr
zdrowogotuje
5191 3a44
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viastonerr stonerr
zdrowogotuje
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viastonerr stonerr
zdrowogotuje
2088 9a30 500
Reposted frompastelina pastelina viastonerr stonerr
zdrowogotuje
9749 f552
Reposted fromhormeza hormeza viastonerr stonerr
2453 447b

rocknrollpizzaqueen:


ASHISH FW17

zdrowogotuje
2094 6ea6
Reposted fromDennkost Dennkost viatazniebieskimi tazniebieskimi
zdrowogotuje
2895 e9df
zdrowogotuje
1782 8cf6
zdrowogotuje
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
zdrowogotuje
6666 4292
Reposted fromkyte kyte viatazniebieskimi tazniebieskimi
3363 9601

jaegerdom:

No one man should have all that power

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl