Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

zdrowogotuje
4232 192a
zdrowogotuje
Reposted fromzelbekon zelbekon vialarwyastralne larwyastralne
zdrowogotuje
1397 a673
zdrowogotuje
Człowiek zdrowy ma masę marzeń. Człowiek chory tylko jedno.
— Życiowe.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
1283 e131
Reposted fromathaiya athaiya viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
5752 414b
Reposted fromGIFer GIFer vialarwyastralne larwyastralne
zdrowogotuje
3848 5ed5
Reposted fromsohryu sohryu vialarwyastralne larwyastralne
8047 e950

catgifcentral:

Not mastered this whole drinking thing yet

Reposted fromoolong oolong vialarwyastralne larwyastralne
Dopóki nie będziesz szczęśliwy sam ze sobą, nigdy nie będziesz wiedzieć, czy kochasz kogoś z miłości czy z samotności.
zdrowogotuje
3698 5013 500
Reposted fromLane Lane viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
Każdy ma wspomnienia, do których lubi się uśmiechać.
— ;)
Reposted frommy-little-world my-little-world viasoulwax soulwax
zdrowogotuje

j4ckwynand:

“I can’t do that, it gives me anxiety” vs. “it gives me anxiety because I haven’t done it” = unstoppable force vs. immovable object
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
1755 29d5 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viasoulwax soulwax
zdrowogotuje
Każdy incydent narusza granice twojej wytrzymałości. Im częściej postanawiasz zostać, tym trudniej jest ci odejść następnym razem. W końcu zupełnie tracisz z oczu granicę swojej wytrzymałości, bo zaczynasz myśleć: wytrzymałam już pięć lat. Co znaczy pięć lat więcej?
zdrowogotuje
5310 571a
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viascience science

November 15 2017

zdrowogotuje
To, co kochasz najbardziej, kiedyś zrani cię najmocniej.
— Nathan Hill "Niksy"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viastonerr stonerr
zdrowogotuje
HOME ISN’T WHERE YOU’RE FROM, IT’S WHERE YOU FIND LIGHT WHEN ALL GROWS DARK.
— Pierce Brown
Reposted fromumorusana umorusana viastonerr stonerr
zdrowogotuje
1.Kiedy nie dostajesz tego, co chcesz, dostajesz coś lepszego - doświadczenie.
2. Wszystko się zmienia, kiedy Ty się zmieniasz.
3. Nieważne jak na Ciebie mówią. Ważne, kiedy odpowiadasz.
4. Sam decydujesz, ile jesteś wart.
5. Na błędy też jest miejsce.
6. Najczęściej jedyną osobą, jaka stoi Ci na drodze, jesteś Ty sam.
7. To, co wygląda na koniec, może być nowym początkiem.
8. Zamiast próbować być najlepszy na świecie, bądź najlepszy dla świata.
9. Jeśli możesz komuś pomóc, zrób to. Jeśli możesz kogoś zranić, powstrzymaj się.
10. To, ze ktoś podąża inną ścieżką niż Ty, nie znaczy jeszcze, że się zgubił!
11. Żeby dowiedzieć się, kim jesteś, pożegnaj się z tym, kim NIE jesteś.
12.Nawet kiedy czujesz się niewidzialny, ktoś widzi Twoją pracę.
13. Bądź czyimś bohaterem.
14. Pozwólmy łagodności opanować świat.
15. Bóg kończy to, co zaczniemy.'
Reposted fromtupfen tupfen viastonerr stonerr
zdrowogotuje
Chodzi o to, że jak dziewczyna wie, że jest ładna, to już nie jest ładna. Ona tak się wtedy zachowuje, robi takie miny, pyszni się, nadyma i ośmiesza, że przestaje być ładna. Ładne są tylko te dziewczyny, które myślą, że nie są ładne.
— Yellow Bahama W Prążki (2009)
Reposted fromstonerr stonerr
zdrowogotuje
3903 692a
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viastonerr stonerr
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl